หน้าแรก
 
ปัญญา พิมพ์
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗

คนโง่ แม้ไม่ถูกมัดตัว
พูดขึ้นคราใด ก็มัดตัวเองครานั้น
คนฉลาด แม้ถูกมัดตัวไว้
พูดขึ้นคราใด ก็หลุดพ้นได้ครานั้น

พันธนโมกขชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org