หน้าแรก
 
เลี้ยงดูพ่อแม่้ พิมพ์
๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗

ผู้ที่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดา ผู้แก่เฒ่า
ผู้ล่วงกาลผ่านวัยแล้ว
ย่อมจะเดือดร้อนในในภายหลังว่า

เมื่อก่อน เราพอที่จะเลี้ยงดูท่านได้ แต่ทำไมเราจึงไม่เลี้ยงดูท่าน

ชนสันธชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๗๐๓

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org