หน้าแรก
 
ธรรมราชา พิมพ์
๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗

ในอาณาจักรของราชาผู้ทรงมีเมตตา และทรงดำรงธรรม

ผู้คนย่อมอยู่กันอย่างเป็นสุข

เหมือนอยู่ในบ้านตัวเองซึ่งมีร่มเงาเย็นสบาย

อุมมาทันตีชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๐๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org