หน้าแรก
 
จิตตภาวนา พิมพ์
๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

“ ในพรรษา ขอให้วัดเชิญชวนชาวบ้านบำเพ็ญจิตตภาวนากัน ” เจ้าคณะตำบลแห่งหนึ่งสั่งเจ้าอาวาสในปกครอง

คำว่า จิตตภาวนา หมายถึง การอบรมจิต การทำสมาธิ การทำกรรมฐาน เพื่อให้จิตสงบและให้เกิดปัญญา เป็นวิธีทำบุญในพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งใน ๓ อย่าง คือ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

การบำเพ็ญจิตตภาวนาคือการนั่งสมาธิแล้วภาวนาบทบริกรรมตามที่อาจารย์แนะนำ หรือตั้งสติตามระลึกรู้อิริยาบถและการกระทำของตนทุกอย่าง มิให้สติเผลอไผลคิดออกนอกทาง นอกจากจะเป็นเหตุให้จิตสงบแล้วยังเป็นเหตุให้สติมั่นคง เกิดปัญญาสว่างไสวภายในด้วย

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org