หน้าแรก
 
เจริญพร พิมพ์
๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

เจริญพร เป็นคำที่พระภิกษุสามเณรใช้พูดหรือเขียนเป็นคำเริ่มต้น คำรับ และคำลงท้ายกับคฤหัสถ์ที่เป็นผู้ใหญ่ ถือเป็นคำสุภาพ ใช้แทนคำว่าเรียน ครับ หรือ ขอรับ ซึ่งคฤหัสถ์ใช้กัน เช่น

“ ขอเจริญพรท่านเลขา อาตมาขอพบท่านอธิบดีหน่อย ”

“ ท่านนัดไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าครับ ”

“ ไม่ได้นัดดอก เจริญพร ”

“ ได้โปรดรอสักครู่นะครับ ”

“ เจริญพร ”

ลักษณะนี้ หากใช้กับพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ชั้นสูง ใช้ว่า ถวายพระพร แทนคำว่า เจริญพร

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org