หน้าแรก
 
เจ้าคุณ พิมพ์
๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

คำว่า เจ้าคุณ ในคำวัดหมายถึงพระภิกษุผู้มีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะตั้งแต่ชั้นสามัญขึ้นไปจนถึงชั้นหิรัญบัฏ ( ชั้นรองสมเด็จ ) คำนี้ใช้เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน

หากเรียกด้วยความเคารพนิยมใช้ว่า ท่านเจ้าคุณ และต่อด้วยราชทินนาม เช่น

“ ท่านเจ้าคุณพระธรรมุเทศาจารย์มรณภาพไปนานแล้ว ”

สำหรับพระสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะนิยมใช้ว่า เจ้าประคุณ และสมเด็จพระสังฆราช นิยมใช้ว่า เจ้าพระคุณ

ส่วนพระสมณศักดิ์ชั้นพระครูสัญญาบัตรนิยมใช้ว่า พระครู หรือ ท่านพระครู


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org