หน้าแรก
 
ราชทินนาม พิมพ์
๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

ราชทินนาม ( อ่านว่า ราดชะทินนะนาม) แปลว่า นามที่พระมหากษัตริย์พระราชทาน เรียกเต็มว่า พระราชทินนาม

ราชทินนาม ใช้หมายถึงนามสมณศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่พระสงฆ์และข้าราชบริพาร ผู้มีความดีความชอบทำประโยชน์ให้แก่ศาสนาและแผ่นดิน ในทางพระได้แก่นามสมเด็จพระราชาคณะ นามพระราชาคณะ ( เจ้าคุณ) และนามพระครูสัญญาบัตรทั้งหมด เช่นสมเด็จพระวันรัต พระอุบาลีคุณูปมาจารย์พระเทพเวที พระศรีวิสุทธิวงศ์ พระครูสุนทรธรรมทัต เป็นต้น ในทางบ้างเมืองได้แก่นามบรรดาศักดิ์ชั้นสมเด็จเจ้าพระยา เจ้าพระยา ขุนหลวง เป็นต้น เช่น เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี หลวงวิเศษเภสัช เป็นต้น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org