หน้าแรก
 
เจ้าอธิการ-พระอธิการ พิมพ์
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

เจ้าอธิการ ใช้เป็นคำนำหน้าพระภิกษุผู้เป็นพระอุปัชฌาย์และพระภิกษุผู้เป็นเจ้าคณะตำบลซึ่งไม่มีสมณศักดิ์อย่างอื่น เช่นมิได้เป็นพระครูสัญญาบัตร ถ้าพระอุปัชฌาย์หรือเจ้าคณะตำบลมีสมณศักดิ์ก็ใช้นามสมณศักดิ์เลย ไม่ต้องใช้คำว่าเจ้าอธิการนำหน้า

พระอธิการ ใช้เป็นคำนำหน้าพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสและไม่มีสมณศักดิ์อย่างอื่นเช่นเดียวกับเจ้าอธิการ

“ เจ้าอธิการใหญ่กำลังอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาล ขอให้นิมนต์พระรูปอื่นแทน ”

คำพูดนี้แสดงว่าเจ้าอธิการใหญ่เป็นพระอุปัชฌาย์หรือเป็นเจ้าคณะตำบล

“ พระอธิการน้อยมีเมตตาสูง ผู้คนจึงเคารพนับถือท่าน ”

คำพูดนี้แสดงว่าพระอธิการน้อยเป็นเจ้าอาวาส


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org