หน้าแรก
 
ฉัททันต์ พิมพ์
๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

คำว่า ฉัททันต์ เป็นชื่อของสระ ๑ ใน ๗ สระที่อยู่ในป่าหิมพานต์ คือ สระอโนดาต สระกัณณมุณฑะ สระรถการะ สระฉันทันตะ สระกุณาละ สระหังสัปปปาตะ และสระมัณฑากินีสีหัปปปาตะ และเป็นชื่อของช้างตระกูล ๑ ใน ๑๐ ตระกูลซึ่งถือว่าเป็นช้างมงคล คือ ตระกูลกาฬาวกะ คงเคยยะ ปัณฑระ ตัมพะ ปิงคละ คันธะ มังคละ เหมะ อุโบสถะ และฉัททันตะ

คำว่า ฉัททันต์ ที่เป็นชื่อของช้างนั้นหมายความว่ามีงาที่เปล่งปลั่งด้วยรัศมี ๖ ประการ ( ดูเรื่องฉัพพรรณรังสี ) เพราะงาของช้างนั้นงามงอนดังคันไถ มีรัศมีเปล่งประกายออกมาเป็น ๖ สี

คำว่า ฉัททันต์ มิได้หมายความว่ามีงา ๖ งาตามที่ส่วนใหญ่เข้าใจกัน

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org