หน้าแรก
 
เวรมณี พิมพ์
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

เวรมณี แปลว่า เจตนาเครื่องกำจัดเวร คือเจตนาอันเป็นเครื่องมือในการกำจัดเวรให้หมดไป ซึ่งได้แก่ วิรัติ และ ศีล

วิรัต และ ศีล เป็นเวรมณีเพราะสามารถกำจัดเวรได้

เวร ที่ควรจัดก็คือบาปกรรม 5 อย่าง ได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ และ การดื่มสุราเมรัย

บาปกรรม 5 อย่างนี้จัดเป็นเวร เพราะเป็นเหตุก่อเวรก่อภัยให้ผู้ทำ เป็นเหตุให้ได้รับทุกข์โทษในอบายภูมิมีนรกเป็นต้น และเมื่อพ้นจากอบายภูมิแล้วบาปกรรมนั้นยังตามมาให้ผลต่อไปอีก เช่น ทำให้เป็นคนอายุสั้น เป็นคนพิการแต่เกิดเป็นคนมีจิตวิปริตผิดเพศ เป็นต้น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org