หน้าแรก
 
ศรี สิริ พิมพ์
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

ศรี ในคำวัดใช้ว่า สิริ หมายถึง มิ่งขวัญโชค , สิ่งเป็นมงคล, ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความสว่างสุกใส

ศรี ในทางศาสนาถือว่าเป็นบ่อเกิดหรือเป็นที่มาแห่งโภคสมบัติ เป็นของประจำตัวของแต่ละคนแต่ละอย่าง ไม่มีใครลักขโมยไปได้ ยกคุ้มภัย และมีพลังพิเศษอยู่ในตัว ซึ่งสามารถดึงดูดโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองมาให้ตนได้

ศรี เกิดขึ้นจากบุญบารมี จากคุณความดี เป็นผลของบุญบารมีที่ทำสั่งสมไว้ ผู้บำเพ็ญบุญบารมีจึงชื่อว่ารวบรวมศรีไว้ในตัว

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org