หน้าแรก
 
สีกา พิมพ์
๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

สีกา เป็นภาษาปาก หมายถึงหญิงผู้แสดงตนเป็นคนถือพระพุทธศาสนา นัยว่ากร่อนมาจากคำว่า อุบาสิกา ถ้าเป็นชายเรียกว่า ประสก

สีกา เดิมเป็นคำที่ภิกษุใช้เรียกผู้หญิงทั่วไปและผู้หญิงที่เป็นอดีตภรรยา อดีตคู่รัก เช่นใช้ว่า

“ สีกามาก็ดีแล้ว อาตมาขอไหว้วานหน่อยช่วยเป็นภาระเรื่องอาหารรับแขกด้วย ”

สีกา ในปัจจุบันมิได้ใช้เฉพาะในแวดวงภิกษุเท่านั้น แม้คนทั่วไปก็ใช้พูดและเขียนเมื่อกล่าวถึงผู้หญิงที่ไปเกี่ยวข้องกับวัดหรือพระสงฆ์ และมักใช้มุ่งหมายไปในทางที่ไม่เหมาะสม เช่นใช้ว่า

“ ที่วัดนี้มีสีกาเข้าออกอยู่ประจำวัด เพราะมีหมอดูแม่นอยู่ในวัด ”

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org