หน้าแรก
 
ลิงละคร พิมพ์
๘ สิงหาคม ๒๕๔๗

ลิงซนซน
จับมาหัด
เกิดเป็นคน
แม้หากว่า

อยู่ในป่า
ยังฝึกได้
อยู่ในเมือง
ฝึกไม่ได้
ประสาสัตว์
ดังใจหนา
เรืองปัญญา
น่าอายลิงฯ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org