หน้าแรก
 
ข้าซื่อสัตย์ พิมพ์
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

ถึงเป็นหมา
มิเคยกัด
  ผิดกับคน
ยอมแต่กาย  

ก็เป็นหมา
เจ้าของ
ใจคด

ใจสู้

ข้าซื่อสัตย์
ต้องเสียหาย
กบฏนาย
มิรู้คุณฯ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org