หน้าแรก
 
แก่มะพร้าว พิมพ์
๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๗

มะพร้าวแก่
รสเอมโอษฐ์
แก่วิชา
ไม่มีใคร

แก่ดี
หวานมัน

ยิ่งแก่
งกเงิ่น

มีประโยชน์
อย่างขานไข
ยิ่งแน่ไป
แก่เกินเรียนฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org