หน้าแรก
 
ผ้าเหลืองคลุมตอ พิมพ์
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗

ตัวเป็นพระ
งามผ่องผุด
  หากเละเทะ
เอาผ้าเหลือง

ทำอย่างพระ
น่าเกื้อหนุน
พายับยุ่ง
มาคลุมตอ

ประเสริฐสุด
บุญต่อเนื่อง
ไม่รุ่งเรือง
ก็พอกัน ฯ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org