หน้าแรก
 
หนามกุหลาบ พิมพ์
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

กุหลาบงาม
เจ็บปวดเหลือ
  คำพูดคน
ปวดจนตาย

หนามคม
ไม่นานนัก
บาดจิต
ถูกเหน็บ

ทิ่มจมเนื้อ
ก็จักหาย

พิษมากมาย
ให้เจ็บใจ ฯ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org