หน้าแรก
 
ตาบอด - ใจบอด พิมพ์
๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๗

เอาเชือกผูก
ด้วยหวังว่า
ก็ไม่แน่น
 มั่นคงดี 

มัดคน
จักสยบ
เท่าปลูก
กว่ารัด

จนแน่นหนา
ไม่หลบหนี
ผูกไมตรี
เชือกมัดเอย ฯ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org