หน้าแรก
 
โจรกำมะลอ พิมพ์
๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

ห่มผ้าเหลือง
มุ่งแต่หา
ลวงชาวบ้าน
ผิดตรงไหน

ไม่ดำรง
ลาภผล

ขายธรรม
กับโจร

ทรงสิกขา
ตั้งตนใหญ่
มุ่งกำไร
ปล้นเขากิน ฯ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org