หน้าแรก
 
ขาวไม่บริสุทธิ์ พิมพ์
๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗

นกยางขาว
แต่กลิ้งกลอก
  เปรียบคนสวย
เล่ห์มากมี

สวยกาย
กินปลา

ใจโฉด

ถึงสวย

แค่ภายนอก
น่าบัดสี
โหดสิ้นดี
ก็ป่วยการ ฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org