หน้าแรก
 
การสละของบัณฑิต พิมพ์
๓ กันยายน ๒๕๔๗

นรชน พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ
พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต

เมื่อนึกถึงคุณธรรม

พึงสละทุกอย่าง ทั้งทรัพย์ อวัยวะ แม้กระทั่งชีวิต


มหาสุตโสมชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๙๘๓

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org