หน้าแรก
 
สิ่งที่ติดตามตัวเรา พิมพ์
๖ กันยายน ๒๕๔๗

สัตว์โลกที่ยืน นั่ง นอน หรือเดินอยู่นี้

มิใช่อายุสังขารเท่านั้นที่ติดตามไป

แม้วัยก็เสื่อมไปทุกขณะที่หลับตาและลืมตา


อนนุโสจิยชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๖๑๒

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org