หน้าแรก
 
ผู้หมดความอยาก พิมพ์
๘ กันยายน ๒๕๔๗

ผู้ที่หมดความอยาก ได้สิ่งใด ก็ไม่ยินดีสิ่งนั้น
ปรารถนาสิ่งใด ได้มาแล้ว ก็ไม่ไยดี

อันความอยากนั้น ไม่มีจบสิ้นเลย

ข้าพเจ้าขอมนัสการผู้หมดอยากแล้ว


วิคติจชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๓๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org