หน้าแรก
 
ผลของกรรม พิมพ์
๑๑ กันยายน ๒๕๔๗

คนเราทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตัวเอง

ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผมดี

ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว


จุฬนันทิยชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๙๔

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org