หน้าแรก
 
พิษแห่งกาม พิมพ์
๑๒ กันยายน ๒๕๔๗

กามทั้งหลาย ให้ทุกข็ร้อนแรง
ยิ่งกว่าพิษที่ร้ายแรง
ยิ่งกว่าน้ำมันที่เดือดพล่าน

ยิ่งกว่าทองแดงที่หลอมละลาย


ปานียชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๕๙๙

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org