หน้าแรก
 
พึงกำจัดความตระหนี่ พิมพ์
๑๔ กันยายน ๒๕๔๗

คนตระหนี่ กลัวจน จึงให้ทานไม่ได้
ความตระหนี่นั้นจึงเป็นภัยสำหรับคนที่ไม่ให้

ดังนั้น พึงกำจัดความตระหนี่ถี่เหนียว ครอบงำมลทินใจเสีย

แล้วให้ทานกันเถิด เพราะว่าในภพชาติหน้า

บุญเท่านั้น ที่จะเป็นที่พึ่งพาของสัตว์โลกทั้งหลายได้


พิลารโกสิยชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๗๕,๑๔๗๖

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org