หน้าแรก
 
ผลงานของผู้ไม่มีปัญญา พิมพ์
๑๖ กันยายน ๒๕๔๗

ไม่พิจารณาการงานให้ดีเสียก่อน
รีบเร่งแต่จะทำให้เสร็จๆ ไป

การงานนั้นๆ จะทำให้เดือดร้อนได้

เหมือนรีบตักอาหารร้อนๆ ใส่ปาก


สิคาลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๕๓

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org