หน้าแรก
 
ผู้มีครอบครัว พิมพ์
๑๗ กันยายน ๒๕๔๗

ผู้มีครอบครัว ควรรักคุณธรรม
จดจำอรรถธรรมที่ได้ฟังมา

หมั่นสอบถาม หมั่นเข้าหาท่านผู้ทรงศีล

ผู้เรียนรู้มาก ด้วยความเคารพนพนอบ


วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๔๖๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org