หน้าแรก
 
ปรกติของมนุษย์ พิมพ์
๑๘ กันยายน ๒๕๔๗

คนเราไม่ควรคิดมุ่งร้าย

ควรพูดแต่คำที่ประกอบด้วยความจริง


กุรุราชชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๗๖

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org