หน้าแรก
 
ผู้ควรแก่การสรรเสริญ พิมพ์
๑๙ กันยายน ๒๕๔๗

นรชนผู้ฉลาดรู้ธรรมเนียม
นอบน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ ในกาลปัจจุบัน
ย่อมเป็นผู้ควรแก่การสรรเสริญ

และในการข้างหน้า ก็ไปได้ดี


ติตติรชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org