หน้าแรก
 
ผู้ควรแก่การคบหา พิมพ์
๒๐ กันยายน ๒๕๔๗

ลูกเอ๋ย ใครก็ตามที่ไว้ใจเจ้า
ทนต่อการถือวิสาสะของเจ้าได้

ทั้งยอมฟังคำพูดของเจ้า

และยกโทษให้เจ้าได้

เจ้าไปจากที่นี้แล้วจงคบหากับเค้าเถิด


อรัญญชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๖๙๑

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org