หน้าแรก
 
เครื่องผูกมิตร พิมพ์
๒๔ กันยายน ๒๕๔๗

ผู้ที่รู้สึกถึงความผิดที่ตนทำไว้
และผู้ที่ยอมรับการขอโทษของผู้ทำผิด

ทั้งสองคนนี้ย่อมกลมเกลียวกันยิ่งขึ้น

ความสัมพันธ์ของพวกเขาย่อมไม่เสื่อมคลาย


กัสสปมันทิยชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๔๘

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org