หน้าแรก
 
ผู้บำรุงบิดามารดา พิมพ์
๒๕ กันยายน ๒๕๔๗

ผู้ใด บำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดา ด้วยข้าวด้วยน้ำ
ผู้นั้น ย่อมไปสัมปรายภพภายภาคหน้า

ย่อมเข้าถึงสุคติ โดยไม่ต้องสงสัย


ตักกลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๓๖

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org