หน้าแรก
 
ไม่คบคนชั่ว พิมพ์
๒๗ กันยายน ๒๕๔๗

บัณฑิตไม่ควรทำความเป็นเพื่อนกับคนส่อเสียด

คนมักโกรธ คนตระหนี่ และคนเพลิดเพลินในสมบัติ

เพราะการสมาคมกับคนชั่วเป็นคนเลวทราม


ขุ. เถร. ๒๖/๔๐๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org