หน้าแรก
 
อนุปสัมบัน พิมพ์
๑ กันยายน ๒๕๔๗

 

อนุปสัมบัน แปลว่า ผู้มิได้อุปสมบท เป็นคู่กับคำว่า อุปสัมบัน ผู้อุปสมบทแล้ว

อนุปสัมบัน หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นภิกษุได้แก่ สามเณร สามเณรี นางสิกขมานา และคฤหัสถ์ทั่วไป แม้ภิกษุณีก็จัดเป็นอนุปสัมบันในหมู่ภิกษุ แต่จัดเป็นอุปสัมบันในหมู่ภิกษุณีด้วยกัน

อนุปสัมบัน แม้เป็นบรรพชิตด้วยกันแต่ก็ไม่ได้สิทธิบางอย่างที่อุปสัมบันได้ เช่นการเข้าร่วมสังฆกรรม การปกครองสงฆ์ เป็นต้น


 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org