หน้าแรก
 
พยาบาท พิมพ์
๕ กันยายน ๒๕๔๗

 

พยาบาท คือความปองร้ายผู้อื่น ความผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น

พยาบาท หมายถึงอาการที่จิตเกิดความดิ้นรนเดือดร้อน ขึ้งเคียดเกลียดชัง ผูกใจเจ็บเคียดแค้นเมื่อถูกด่าว่าหรือถูกทำร้าย คิดหาอุบายหรือวิธีที่จะทำร้ายตอบ เป็นเหตุให้จิตใจเร่าร้อน กระวนกระวาย ไม่สงบใจได้

พยาบาท จัดเป็น นิวรณ์ คือเครื่องปิดกั้นขัดขวางมิให้บรรลุถึงความดีและปิดกั้นความดีมิให้เข้าถึงจิต และเป็น มโนทุจริต คือความประพฤติชั่วทางใจอย่างหนึ่ง

พยาบาท เกิดจากปฎิฆนิมิต คือถูกกระทบกระทั่งแล้วไม่พอใจไม่ชอบใจ แก้ได้ด้วยการเจริญเมตตา กรุณา หรือมุทิตา

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org