หน้าแรก
 
พรรษา์ พิมพ์
๗ กันยายน ๒๕๔๗

 

พรรษา แปลว่า ฤดูฝน ปี คือครบรอบ ฤดูฝนครั้งหนึ่งเป็นปีหนึ่งหรือพรรษาหนึ่ง

พรรษา ในคำวัดหมายถึงจำนวนการจำพรรษาของพระสงฆ์ซึ่งมีปีละหนึ่งครั้ง หากจำพรรษามาแล้ว ๕ ครั้งก็เท่ากับ ๕ ปีนั่นเอง เช่น

“ พระน้อยบวชมาแล้ว ๕ พรรษา”

แสดงว่าพระน้อยผ่านการจำพรรษามาแล้ว ๕ ครั้งหรือบวชมาแล้ว ๕ ปี เขียนตามสำนวนวัดว่า “ มีพรรษา ๕“

พรรษา ในคำวัดไม่นิยมใช้นับ อายุปี ตามแบบราชาศัพท์ ใช้นับจำนวนการจำพรรษาอย่างเดียว

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org