หน้าแรก
 
พรหมจรรย์์ พิมพ์
๘ กันยายน ๒๕๔๗

 

พรหมจรรย์ หมายถึง การศึกษาปรมัตถ์ การศึกษาพระเวท, การถือพรตที่เว้นจากเมถุน การบวชที่เว้นจากเมถุน, การประพฤติธรรมที่ประเสริฐ การครองชีวิตที่เว้นจากเมถุน

พรหมจรรย์ โดยทั่วไปหมายถึงการครองชีวิตอย่างประเสริฐโดยงดเว้นจากเมถุนคือการมีเพศสัมพันธ์ การถือบวชโดยไม่ข้องแวะเมถุนเด็ดขาด มุ่งปฏิบัติตามหลักศาสนาเพื่อบรรลุมรรคผลอย่างเดียว เรียกการปฏิบัติอย่างนี้ว่า ประพฤติพรหมจรรย์

พรหมจรรย์ เป็นอุบายวิธีออกจากกามระงับความฟุ้งซ่านแห่งจิตที่เกิดจากการหมกมุ่นอยู่ในกาม เป็นเหตุให้จิตสงบและบรรลุมรรคผลได้ง่าย

 


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org