หน้าแรก
 
พุทธศักราช พิมพ์
๑๑ กันยายน ๒๕๔๗

 

พุทธศักราช หมายถึงปีนับตั้งแต่ปีพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานมา ใช้อักษรย่อว่า พ. ศ.

พุทธศักราช ในประเทศไทยเริ่มนับปีพุทธศักราชตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานมาได้ครบรอบ 1 ปี เป็น พ. ศ.1 แต่ในประเทศศรีลังกาและประเทศพม่านับเร็วกว่าประเทศไทย 1 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเป็น พ. ศ.1

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org