หน้าแรก
 
ภัตกิจ พิมพ์
๑๕ กันยายน ๒๕๔๗

 

ภัตกิจ หมายถึงการฉันภัต หรือการฉันอาหารของพระสงฆ์ เป็นคำวัดโดยเฉพาะ

ภัตกิจ ใช้คู่กับคำว่า ทำ เป็น ทำภัตกิจ หมายถึงฉันอาหารนั่นเอง เช่น

“ พระสงฆ์กำลังทำภัตกิจอยู่ ยังไม่ว่าง ขอให้รอก่อน”

“ การทำภัตกิจของพระสงฆ์มีกำหนดเวลา คือตอนเช้าประมาณ ๗ โมง ตอนเพลเวลา ๑๑ โมงตรง”

การฉันอาหารของพระสงฆ์มีใช้หลายคำ เช่น ฉันจังหัน ฉันภัตตาหาร ทำภัตกิจ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org