หน้าแรก
 
ภัต ภัตร ภัตตาหาร พิมพ์
๑๖ กันยายน ๒๕๔๗

 

ภัต หรือ ภัตร หมายถึงข้าว อาหารของกิน

ภัตตาหาร แปลว่า อาหารคือภัต หมายถึงอาหารสำหรับพระสงฆ์ฉัน เช่นพูดว่าพระสงฆ์ ฉันภัตตาหาร ก็หมายความว่าพระสงฆ์ฉันอาหารนั่นเอง

ภัต หรือ ภัตตาหาร ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับและฉันได้ มีหลายประเภทเช่น

  • สังฆภัต อาหารที่เขาถวายสงฆ์
  • นิมันตนภัต อาหารที่เขาถวายในที่นิมนต์
  • สลากภัต อาหารที่เขาถวายตามสลาก
  • อาคันตุกภัต อาหารที่เขาจัดถวายพระอาคันตุกะ
  • นิตยภัต อาหารที่เขาถวายเป็นประจำ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org