หน้าแรก
 
มหาภูต พิมพ์
๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

 

มหาภูต แปลว่า สิ่งที่เป็นของใหญ่และมีปรากฎชัดเจน คือสิ่งมีภาวะเป็นของใหญ่มากมีภาวะปรากฏชัดมาก มีการหลอกลวงมาก ต้องบริหารมาก ผันแปรมาก

มหาภูต ได้แก่ธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ เรียกเต็มว่า มหาภูตรูป

มหาภูต เมื่อรวมตัวกันได้ส่วนเข้าก็เกิดเป็นรูปร่างเป็นตัวตนขึ้น เช่นเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์มหาภูตที่รวมกันนี่แหละที่ปรากฏภาวะของตนชัดเจน เช่นต้องบริหารมาก มีความผันแปรมากเป็นต้น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org