หน้าแรก
 
มุขปาฐะ มุขบาฐ พิมพ์
๒๕ กันยายน ๒๕๔๗

 

มุขปาฐะ ( อ่านว่า มุขะ- มุกขะ) หมายถึงการท่องด้วยปาก การกล่าวด้วยปาก การจดจำต่อเนื่องกันมาด้วยการสอนแบบปากต่อปาก ใช้ว่า มุขบาฐ ก็ได้

มุขปาฐะ เป็นวิธีการศึกษาการเรียนรู้แบบเก่า สมัยที่หนังสือหายาก จำต้องอาศัยการท่องบ่นทรงจำแบบปากเปล่าหรือแบบปากต่อปากเป็นพื้น แม้พระไตรปิฏกก็ทรงจำกันมาแบบมุขปาฐะนี้ โดยมีการสวดสาธยายพร้อมๆ กัน เท่ากับสอบทานกันไปในตัว แม้ปัจจุบันการสวดมนต์ของพระในพิธีต่างๆ ก็สืบเนื่องมาจากแบบมุขปาฐะนี้

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org