หน้าแรก
 
แมวดื้อ พิมพ์
๑ กันยายน ๒๕๔๗

เจ้าแมวเหมียว
ยามเรายื้อ

ดึงขึ้นกลับ
แต่ก็ยัง
 
น่ารัก
ยุดลง

แอ่นท้า

ไม่ล้น

แต่มักดื้อ
มันโก่งหลัง
ว่าไม่ฟัง
คนดื้อเลย ฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org