หน้าแรก
 
นกน้อยในกรงทอง พิมพ์
๒ กันยายน ๒๕๔๗

ถึงอยู่ดี
แต่หากไร้
  ทำพูดคิด
ผิดนกเขา  

มีเรือน
อิสระ
ไม่ได้

ในกรง

เหมือนวังใหญ่
สุดจะเหงา
อย่างใจเรา
ตรงไหนกัน ฯ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org