หน้าแรก
 
อาภรณ์ล้ำค่า พิมพ์
๕ กันยายน ๒๕๔๗

อันอาภรณ์
เมื่อประดับ
แต่ศีลช่วย
ทุกสมัย
 

ย่อมช่วย
ถูกเวลา

เสริมสุข
ศีลประดับ

ให้สวยสรรพ
อายุขัย
งามทุกวัย
งามสรรพเอยฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org