หน้าแรก
 
ท่อนไม้ที่ไร้ค่า พิมพ์
๗ กันยายน ๒๕๔๗

เกิดเป็นคน
ไม่ทำกิจ
กินอยู่เปล่า
เหมือนท่อนไม้
แต่ไม่
คิดการ

หมดค่า

ผุเกลื่อน

ใช้ความคิด
งานน้อยใหญ่
จะว่าไป
ริมเถื่อนทางฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org