หน้าแรก
 
แว่นตาธรรม พิมพ์
๘ กันยายน ๒๕๔๗

แว่นตาช่วย
ช่วขขจัด
ย่อมมัวมล
นอกจากใช้
ให้เห็น
พร่ามัว
มืดตลอด
“แว่นธรรม”
ได้เด่นชัด
ทรงตัวได้
เมื่อบอดใจ
สวมนำทางฯ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org