หน้าแรก
 
สบู่แพ้ พิมพ์
๙ กันยายน ๒๕๔๗

เมื่อตัวเปื้อน
สบู่ฟอก
  แต่ใจเปื้อน
เหลือลำเค็ญ
   
เปรอะไป
ขจัดสิ้น

เปรอะมาก

สบู่ฟอก

เหงื่อไคลออก
หมดกลิ่นเหม็น
ฟอกยากเย็น
ไม่ออกเลยฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org