หน้าแรก
 
ดีกาดำ พิมพ์
๑๐ กันยายน ๒๕๔๗

กาเอ๋ยกา
เผลอเป็นลัก
แต่ก็มี
 
ใครตื่นเช้า
 
กาดำ
โฉบหนี

ดีอยู่

ได้บ้าง

เขาหยวมนัก
ทุกทีเจ้า

อย่าดูเบา
อย่างกาดำฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org